HAGL như dính “lời nguyền” khi đã 15 năm qua họ chưa từng thắng CLB Đà Nẵng trên sân nhà của đội bóng này từ Chi Lăng cho đến Hòa Xuân. Thời Kiatisak dẫn dắt HAGL trước đây, đội bóng phố núi cũng bại trận thê thảm khi xuống thành phố biển Đà Nẵng.